Privacy & Cookiebeleid

Bij ViCentra B.V. hechten wij veel waarde aan het waarborgen en beschermen van de privacy van onze bezoekers. Wij passen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aan, dus bekijk onze privacyverklaring regelmatig.

1        Jou op de eerste plaatst – Het Privacy- en Cookiebeleid van ViCentra

Wordt van kracht op september, 26e, 2023.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Mensen op de eerste plaats zetten is een van onze belangrijkste principes – we behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden en zorgen voor elkaar. Dat omvat het beschermen van uw persoonlijke gegevens en ervoor zorgen dat jij er controle over hebt.

Deze verklaring legt uit hoe we persoonlijke gegevens over jou verzamelen, overdragen, verwerken, gebruiken, bekendmaken en beheren die we in ons bezit hebben. Deze verklaring informeert jou ook over onze beveiligingspraktijken, uw privacyrechten en hoe de wet jou beschermt. We zijn toegewijd om uw persoonlijke gegevens alleen te verzamelen en te gebruiken op de manieren die hier worden beschreven, en in overeenstemming met onze verplichtingen en jouw rechten onder zowel de geldende privacy- en gegevensbeschermingswetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het kan nodig zijn om deze verklaring van tijd tot tijd bij te werken. Zorg er daarom voor dat je af en toe onze website raadpleegt om de meest recente verklaring te lezen. Het is even belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over jou bewaren, nauwkeurig en up-to-date zijn. Daarom vragen we jou ons op de hoogte te houden als jouw persoonlijke gegevens veranderen tijdens jouw relatie met ons.

 

1.1       Over ons

1.1.1        Wie zijn wij?

De ViCentra-groep (hierna “ViCentra“, “het bedrijf”, “wij” of “ons”) bestaat uit verschillende juridische entiteiten, waaronder ViCentra B.V. (in Nederland), ViCentra Manufacturing B.V. (in Nederland), ViCentra Ltd (in het Verenigd Koninkrijk) en ViCentra GmbH (in Duitsland).

Door een combinatie van software, producten en diensten biedt ViCentra een insuline therapie systeem dat is ontworpen om mensen met diabetes te ondersteunen (hierna “Kaleido“). Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van iedereen die onze websites bezoekt, deelneemt aan onze evenementen of onze producten en diensten gebruikt. ViCentra treedt op als Gegevensbeheerder zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. In zeer zeldzame en specifieke situaties kan ViCentra optreden als Gegevensverwerker of Gezamenlijke Gegevensbeheerder.

1.1.2        Contactgegevens

We hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als je vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om jouw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met onze FG via de onderstaande gegevens. We benadrukken dat de FG wettelijk verplicht is om vertrouwelijkheid te handhaven met betrekking tot eventuele vragen en/of kwesties die u zou kunnen indienen.

Emailadres: dpo@vicentra.com

Telefoon nummer: +31 (0) 800 19 10

Post adres: ViCentra B.V. attn. DPO, Rijnzathe 6, 3454 PV Utrecht, Nederland.

1.2       Jouw Data

1.2.1        Wanneer verzamelen wij jouw gegevens?

ViCentra kan persoonlijke gegevens verwerken voor verschillende doeleinden en in verschillende contexten, bijvoorbeeld wanneer:

 • Je onze websites vicentra.com, hellokaleido.com of andere ViCentra-websites (“Websites“) bezoekt;
 • Jezelf registreert voor of deelneemt aan een van onze evenementen, productdemonstraties, conferenties of vakbeurzen (gezamenlijk “Evenementen“);
 • Als jij een eindgebruiker van Kaleido bent en wij diensten zoals producttraining, klantenzorg, klachtenafhandeling, probleemoplossing en technische assistentie met het product leveren;
 • Je interactie met ons hebt op sociale media, op onze websites, via e-mail of telefoon;
 • U solliciteert naar een functie bij ViCentra;
 • We bedrijfsfuncties uitvoeren, zoals Human Resources (HR), Financiën en Informatietechnologie (IT) functies.

Voor de bovengenoemde doeleinden en contexten treedt ViCentra op als gegevensbeheerder.

1.2.2        Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Afhankelijk van de situaties beschreven in Sectie 7.2.4.1 “Doelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens’, kunnen we de volgende verschillende soorten informatie over jou verzamelen:”

 

 • Identiteitsgegevens, waaronder uw voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, informatie over sociale zekerheid, factuuradres, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Financiële gegevens, inclusief uw bank en bankrekeningnummer, uitsluitend voor het doel van vergoeding van kosten die u mogelijk heeft gehad bij ViCentra (bijvoorbeeld reiskosten om producttraining bij te wonen).
 • Onderwijs- en werkgeralteerde gegevens als je een kandidaat bent voor een positie bij ViCentra, inclusief de informatie die in uw CV staat.
 • Gebruiksgegevens, inclusief URL-informatie, online identificatiemiddelen zoals cookiegegevens en IP-adressen, andere identificatiemiddelen zoals gebruikers-ID, organisatie-ID, gebruikersnaam, e-mailadres en gebruikerstype, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die je onderneemt, informatie over jouw apparaat zoals jouw apparaat-ID, hardwaremodel, app-versie, toegangstijden en datums, IP-adressen, netwerkverbindingstype, provider en regio, plug-ins, integraties, verwijzende website, app of advertentie, browsertype, taal, datum- en tijdstempels, en besturingssysteem.”

Gebruiksgegevens omvatten ook informatie die is verzameld via cookies. Elke website en toepassing zal jou afzonderlijk op de hoogte stellen van welke cookies worden verzameld en je de mogelijkheid bieden om de cookies die we willen verzamelen aan te passen en al dan niet toestemming te geven. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u hieronder.

 • Medische gegevens, waaronder informatie met betrekking tot jouw diabetesaandoening: type diabetes, behandelingsgegevens, huidige of vorige therapie, zorgverzekeringsgegevens, basale instellingen en insuline type en doses, en alle andere gegevens die jij of jouw zorgverlener met ons deelt.
 • Klachtgegevens, waaronder informatie met betrekking tot eventuele klachten die jij bij ViCentra hebt ingediend met betrekking tot jouw gebruik van Kaleido, bijvoorbeeld de datum en aard van de klacht, en het resultaat van het onderzoek.

We kunnen Geaggregeerde Gegevens gebruiken, die zijn afgeleid van jouw persoonlijke gegevens maar jouw identiteit niet onthullen, voor wetenschappelijk onderzoek, demografische en statistische doeleinden. Bijvoorbeeld, we kunnen jouw gebruiksgegevens aggregeren om het gebruik van een specifieke productfunctie te beoordelen.

1.2.3        Hoe verzamelen we gegevens over jou?

Rechtreeks van jou

Wanneer je contact met ons opneemt via onze websites, telefoon of e-mail, of wanneer je interactie hebt via sociale media. Dit kan gebeuren wanneer je bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website (www.hellokaleido.com) of als je aanwezig bent bij een van onze evenementen. Het kan ook gebeuren als u deelneemt aan een promotie-enquête, ons feedback geeft, of op een andere manier met ons interactie heeft.

Derde partijen, partners en publieklijk beschikbare bronnen

Wij kunnen persoonlijke gegevens over jou ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen. Bijvoorbeeld, als je een zorgverlener bent, kunnen wij jouw contactgegevens verzamelen van de website van het ziekenhuis waar je werkt, of omdat deze rechtstreeks aan ons zijn verstrekt door het ziekenhuis. Als je een klant bent, kunnen we enkele gegevens over jou ontvangen van jouw zorgverlener of van jouw Kaleido-distributeur. In dergelijke gevallen gaan we ervan uit dat deze partijen door jou gemachtigd waren om met ons te bespreken over jouw behandeling en het mogelijke gebruik van Kaleido.

Van ons gebruik van cookies

ViCentra’s webpagina’s www.hellokaleido.com en www.vicentra.com  gebruiken Cookies om je te onderscheiden van andere gebruikers van de websites en jouw browse-ervaring te optimaliseren. Bij het openen van de websites van ViCentra informeert de Cookies-banner je over ons gebruik van Cookies en verwijst je naar deze Privacyverklaring voor meer informatie.

Een cookie is een klein stukje gegevens (tekstbestand) dat een website, wanneer bezocht door een gebruiker, aan jouw browser vraagt om op jouw apparaat op te slaan om informatie over jou te onthouden, zoals jouw taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons ingesteld en worden “first party” cookies genoemd. Afhankelijk van welke van onze websites je bezoekt, kunnen we ook “third party” cookies gebruiken (bijv. Google Analytics).

 

Wij gebruiken de volgende Cookies:

 • Noodzakelijke Cookies: deze cookies helpen onze website bruikbaar te maken door basisfuncties mogelijk te maken, zoals pagina navigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.
 • Statistische Cookies: helpt website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers interactie hebben met websites door anoniem informatie te verzamelen en rapporteren.
 • Marketing Cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers over verschillende websites te volgen. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en adverteerders van derden.

 

Je kan je aanmelden of afmelden voor elke Cookie-categorie (behalve strikt noodzakelijke Cookies) via de Cookie-banner die op onze websites verschijnt.

Je kunt de instellingen van jouw browser gebruiken om Cookies te regelen of te blokkeren. Als jouw browser echter alle Cookies blokkeert, heb je mogelijk geen toegang tot de volledige functionaliteiten van onze websites.

1.2.4        Ons doel voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens en de wettelijke grondslag die dergelijke verwerking toestaat

1.2.4.1       Doelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

De volgende tabel geeft een overzicht van ons doel voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens en koppelt dergelijke doelen aan de wettelijke basis voor deze verwerking en de categorieën persoonlijke gegevens die we voor elk doel gebruiken.

De doelen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens zijn als volgt:

(1) Om de Dienste te leveren. Dit omvat het registreren van jou als potentiële klant, je registreren als nieuwe klant, je voorzien van op maat gemaakte producten en gerelateerde diensten, het beheren van betalingen, kosten en vergoedingen, het innen en terugvorderen van aan ons verschuldigde bedragen, het beantwoorden van jouw vragen, inclusief probleemoplossing, klachten, klantenservice en prestatieproblemen, het uitwisselen van informatie met jouw zorgverlener over het voorschrift en het gebruik van jouw Kaleido-product, je vragen om een feedbackenquête in te vullen, het instellen van de verplichte training voor jouw gebruik van Kaleido, het beoordelen van de productkwaliteit, servicekwaliteit, prestaties en gebruik, het sturen van op maat gemaakte marketing- en communicatie-informatie als je daarvoor toestemming hebt gegeven of als je een Kaleido-gebruiker bent, en het verbeteren van de prestaties van de service en de kernfunctionaliteit.

(2) Om onze websites te beheren. Dit omvat het aanbieden van onze websites, deze verbeteren, hun beveiliging waarborgen, het afhandelen van contactformulieren en het weergeven van gepersonaliseerde advertenties en inhoud.

Dit betekent bijvoorbeeld het verwerken van persoonlijke gegevens om onze websites te bedienen en de inhoud te leveren die je hebt geopend of aangevraagd, om huidige trends te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren, om de activiteit op onze websites te controleren en onderzoeken, om marktonderzoek uit te voeren, je op maat gemaakte advertenties en gepersonaliseerde inhoud op onze websites te tonen.

(3) Om evenementen te beheren. Dit omvat verwerking voor registraties, het beheren van accounts, het versturen van communicatie, het afhandelen van contactformulieren en het registreren van deelnemers.

Dit betekent bijvoorbeeld het verwerken van persoonlijke gegevens om je te registreren voor een evenement, om het evenement te beheren of je communicatie te sturen die verband houdt met het evenement. In de meeste gevallen verwerken we de gebruikelijke persoonlijke gegevens die vereist zijn als “registratiegegevens”, zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer.

(4) Om zakelijke functies uit te oefenene. Net als elk bedrijf heeft ViCentra verschillende afdelingen belast met verschillende zakelijke functies, zoals Human Resources (HR), Financiën, Juridische zaken en Informatietechnologie (IT). In dit verband kunnen we persoonlijke gegevens verwerken met betrekking tot onze kandidaten voor een functie bij ViCentra, aannemers, leveranciers of klanten, om deze functies uit te kunnen voeren en alleen in de mate dat dit nodig is om deze functies uit te voeren.

Dit betekent bijvoorbeeld de verwerking van de persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in jouw sollicitatie wanneer je solliciteert naar een functie bij ViCentra.

Sommige afdelingen zijn belast met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor doeleinden van gegevens-/statistische analyse, nieuwe functionaliteit, kenmerken en productontwikkeling volgens vastgestelde protocollen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. In de meeste gevallen gebeurt dit met behulp van geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

(5) Andere doeleinden. Deze omvatten het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, een verzoek van wetshandhaving of nationale veiligheid, of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn om samen te werken met openbare en overheidsinstanties, rechtbanken of toezichthouders in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen onder de geldende wetgeving, voor zover dit de verwerking of openbaarmaking van persoonsgegevens vereist om onze rechten te beschermen of aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Dit omvat ook toezicht op de gezondheid en meldingen aan overheidsinstanties voor gezondheidsvoordelen, en verwerking of openbaarmaking om nadelige gebeurtenissen te rapporteren (of vergelijkbaar), en/of enige andere meldingsplicht zoals vereist door de wet.

1.2.4.2       Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De tabel hieronder geeft aan welke wettelijke grondslag wordt gebruikt voor elk van de (1) tot (5) doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens die worden gepresenteerd in Sectie 7.2.4.1 7.2.4.1 “Doelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens” hierboven.

Doeleinden (1 tot 5) Wettelijke grondslag
(1)   Om de dienst te verlenen

–        Voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je een Kaleido-eindgebruiker wordt;

–        Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Bijvoorbeeld om klachten af te handelen, klantenservice te bieden of nadelige gebeurtenissen te melden zoals vereist door de geldende Europese wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen;

–        Voor ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden en beheren van onze diensten, het leveren van een dienst in overeenstemming met de verwachtingen van de klant en contractuele verplichtingen, het beheren van ons bedrijf, het bieden van innovatieve diensten en het versturen van directe marketingcommunicatie;

–        Op basis van jouw specifieke en expliciete toestemming;

–        Als het de verwerking van gezondheidsgerelateerde gegevens betreft, voor een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang in samenhang met een algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, zoals het waarborgen van hoge normen voor kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen op basis van de geldende Europese wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen (en andere van toepassing zijnde wetten).

(2)   Om onze websites te beheren

–        Voor ons gerechtvaardigd belang bij: a) het aanbieden van online inhoud aan onze klanten en potentiële klanten met betrekking tot onze serviceaanbiedingen en gerelateerde informatie; b) het bieden van een relevante en goed functionerende website; c) het bieden van een veilige en beveiligde website voor onze bezoekers; d) het adverteren van onze producten en diensten aan onze bezoekers en klanten;

–        Op basis van jouw specifieke en expliciete toestemming, indien je dergelijke toestemming hebt verstrekt (bijvoorbeeld als je je hebt geabonneerd om updates en advertenties van ViCentra te ontvangen, of als je een contactformulier hebt ingediend of jouw CV hebt geüpload).

(3)   Om evenementen te beheren

–        Op basis van jouw specifieke en expliciete toestemming;

–        Voor ons gerechtvaardigd belang bij het beheren van dergelijke evenementen.

(4)   Om bedrijfsfuncties uit te oefenen

–        Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid, gezondheid, arbeid en belasting;

–        Voor ons gerechtvaardigd belang bij de uitoefening van bedrijfsmanagement;

–        Op basis van toestemming, wanneer we dat specifiek van je hebben gevraagd, of als het kan worden afgeleid uit jouw handelingen;

–        Als het de verwerking van gezondheidsgerelateerde gegevens betreft, voor ons gerechtvaardigd belang in samenhang met wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, onder voorbehoud van de waarborgen van artikel 89 van de AVG.

(5)   Andere doeleinden

–        Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals een verzoek van een rechtbank of autoriteit om persoonsgegevens bekend te maken. Over het algemeen om te voldoen aan juridische procedures, gerechtelijke bevelen, te reageren op wettige verzoeken of voor auditdoeleinden.

–        Voor ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als we een juridische vordering moeten instellen of onszelf moeten verdedigen om ons te beschermen tegen misbruik of onjuist gebruik van onze websites of diensten, om persoonlijk eigendom of veiligheid te beschermen, om juridische remedies die beschikbaar zijn voor ons na te streven en onze schade te beperken.

1.2.5        Delen van je persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden delen:

 

Leveranciers, aannemers en andere dienstverleners

We kunnen jouw informatie delen met externe leveranciers, aannemers en andere dienstverleners die we inhuren om taken namens ons uit te voeren. Deze bedrijven omvatten (bijvoorbeeld) onze zakelijke dienstverleners (bijv. Egnyte), website-analysebedrijven (bijv. Google Analytics), leveranciers van productfeedback- of helpdesksoftware (bijv. Reset, Alchemer), dienstverleners voor klantrelatiebeheer (CRM) (bijv. Salesforce), e-mail- en samenwerkingsserviceproviders (bijv. Microsoft) en anderen.

Als ViCentra jouw persoonlijke gegevens ontvangt en vervolgens die informatie overdraagt aan een derde agent of dienstverlener voor verwerking, blijft ViCentra verantwoordelijk voor het waarborgen dat een dergelijke derde agent of dienstverlener uw persoonlijke gegevens verwerkt volgens de normen die worden vereist door de geldende privacy- en gegevensbeschermingswetten, inclusief de AVG(Algemene verordening Gegevensbescherming).

 

ViCentra Groepsbedrijven

We kunnen ook jouw persoonlijke gegevens delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen tussen ViCentra-entiteiten om efficiënte en effectieve bedrijfsvoering te waarborgen en om de ViCentra-entiteiten in staat te stellen klantenservice, verkoop, marketing, human resources, financiën, informatietechnologie, juridische zaken, kwaliteitsborging, software-/productontwikkeling en andere ondersteunende diensten te verlenen.

 

Openbaarmakingen voor nationale veiligheid, wetshandhaving en andere wettelijke rapportageverplichtingen

 • We kunnen jouw persoonlijke informatie delen om te zorgen voor hoge normen van kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg met betrekking tot onze medische apparaten en toepassingen.
 • We kunnen persoonlijke informatie delen om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, onze verplichtingen met betrekking tot het melden van nadelige gebeurtenissen, farmacovigilantie, post-market surveillance, productveiligheid en andere wettelijke rapportageverplichtingen.
 • Onder bepaalde omstandigheden kunnen we verplicht zijn jouw persoonlijke gegevens bekend te maken in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten te voldoen of om fraude te onderzoeken.
 • We kunnen ook jouw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden indien nodig om potentiële gegevensincidenten te onderzoeken of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, de gebruikers van onze websites of anderen te beschermen.

1.2.6        Opslag van jouw persoonlijke gegevens

We zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is volgens de vastgestelde doeleinden zoals vermeld in Sectie  7.2.4.1 “Doelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens” van deze Privacyverklaring.

De duur van de bewaartermijnen is gebaseerd op bepaalde criteria. ViCentra kan bepaalde gegevens gedurende een passende periode moeten bewaren, bijvoorbeeld om je een op maat gemaakte dienst te kunnen bieden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. De bewaartermijn in dergelijke gevallen wordt meestal bepaald door de wet.

Voor meer informatie over bewaartermijnen kun je contact met ons opnemen. Zie Sectie 7.1.2 Contactgegevens.

1.2.7        Overdracht van jouw gegevens naar andere landen

Voor de doeleinden vermeld in Sectie  7.2.4.1 “Doelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens”, kunnen jouw persoonsgegevens worden overgedragen en verwerkt buiten jouw geografische zone en in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als jouw geografische zone.

In dergelijke gevallen zorgt ViCentra ervoor dat de ontvanger van jouw persoonsgegevens een adequaat beschermingsniveau biedt, bijvoorbeeld door passende verwerkingsovereenkomsten aan te gaan en, indien nodig, standaard contractuele clausules of een alternatief wettelijk mechanisme voor gegevensoverdracht. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we jouw persoonsgegevens buiten jouw rechtsgebied alleen delen, overdragen of opslaan met jouw voorafgaande toestemming.

1.2.8         Het veilig bewaren van jouw gegevens

ViCentra heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Ondanks deze beveiligingsmaatregelen bestaat er altijd een mogelijkheid dat een gegevensinbreuk kan plaatsvinden. ViCentra heeft een intern proces en getrainde medewerkers om met een dergelijke mogelijkheid om te gaan.

In het geval van een gegevensinbreuk die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal ViCentra u daarover zonder onnodige vertraging informeren.

Als u meer wilt weten over onze technische en organisatorische maatregelen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u kunt vinden in Sectie 7.1.2 “Contactgegevens” van deze Privacyverklaring.

1.3       Wat zijn jouw rechten?

1.3.1        Jouw wettelijke rechten

De geldende privacy- en gegevensbeschermingswetten, inclusief de AVG, geven je rechten over jouw persoonlijke gegevens, waaronder:

 • Het recht om transparante en gemakkelijk toegankelijke informatie te ontvangen over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.
 • Het recht om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over jou bewaren en te controleren of we deze rechtmatig verwerken.
 • Het recht om jouw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, aanpassen of bijwerken. Dit stelt jou in staat om onvolledige of onjuiste gegevens die we over jou bewaren te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die je aan ons verstrekt moeten verifiëren.
 • Het recht om jouw persoonlijke gegevens te laten wissen, ook bij derden waarmee jouw persoonlijke gegevens zijn gedeeld of bekendgemaakt.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken.

1.3.2        Het uitoefenen van jouw wettelijke rechten

Als je een van jouw rechten wilt uitoefenen die zijn vermeld in Sectie 7.3.1 “Jouw wettelijke rechten” hierboven, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die je kunt vinden in Sectie 7.1.2 “Contactgegevens” van deze Privacyverklaring.

We zullen ons best doen om binnen een maand op jouw verzoek te reageren en zullen contact met je opnemen als we meer informatie van je nodig hebben om aan jouw verzoek te voldoen of jouw identiteit te verifiëren. Soms kan een verzoek langer dan een maand duren om te verwerken, afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de verzoeken dat we ontvangen. In dat geval zullen we je informeren.

Je hoeft niet te betalen om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens of om jouw andere rechten uit te oefenen. We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen, afhankelijk van de hoeveelheid werk die nodig is om aan jouw verzoek te voldoen.

Houd er rekening mee dat niet alle verzoeken met betrekking tot jouw wettelijke rechten kunnen worden ingewilligd; bijvoorbeeld het wissen van gegevens die ViCentra verplicht is te bewaren om te voldoen aan geldende Europese wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen is niet mogelijk. In dergelijke gevallen zullen we je hierover informeren op het moment van jouw verzoek.

Indien jij je zorgen maakt over jouw privacyrechten of ontevreden bent over de behandeling van jouw verzoek, herinneren wij je eraan dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit onder de geldende privacy- en gegevensbeschermingswetten, inclusief de AVG. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt u de contactgegevens van jouw nationale gegevensbeschermingsautoriteit vinden op deze website: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

1.4       Andere bepalingen

1.4.1        Persoonsgegevens van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van iemand onder de leeftijd van 16 jaar. Als je jonger bent dan 16 jaar, probeer dan alstublieft niet om je te registreren voor de Diensten of enige persoonlijke gegevens over jezelf naar ons te sturen. Als we ons bewust worden van het feit dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we dergelijke persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen. Als je denkt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de gegevens die worden verstrekt in Sectie 7.1.2.

1.4.2        Marketingcommunicatie

Als je eerder hebt ingestemd met het ontvangen van marketingupdates van ViCentra, kun je je altijd afmelden voor het ontvangen ervan via de afmeldingslink onderaan de e-mails, of door contact met ons op te nemen volgens de instructies in Sectie 7.3.2 “Het uitoefenen van jouw wettelijke rechten”.

Houd er rekening mee dat als je een eindgebruiker van Kaleido bent, we jou nog steeds niet-promotionele communicatie, zoals veiligheidsgerelateerde updates, moeten sturen.