Jij op de eerste plaats - privacyverklaring ViCentra

We vinden jouw privacy belangrijk. We weten het, het staat in elke privacyverklaring, maar we menen het wel. Mensen op de eerste plek zetten is één van onze belangrijkste principes – we behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden en we kijken naar elkaar om. Daaronder valt ook de bescherming van je persoonsgegevens en ervoor zorgen dat je daar zelf controle over hebt.

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens die je aan ons verstrekt (waar je ook vandaan komt en hoe je ze ook verstrekt) verzamelen, overbrengen, verwerken, gebruiken, vrijgeven en bewaken. Ook lees je in deze verklaring over onze beveiligingsmethoden, jouw privacyrechten (waaronder hoe je toegang krijgt tot je persoonsgegevens) en hoe de wet je beschermt.

Voor jouw gemak hebben we aan het einde van dit document een lijst met nuttige begrippen en definities (Woordenlijst) toegevoegd.

Het is belangrijk om toe te voegen dat we deze verklaring misschien van tijd tot tijd moeten bijwerken. Het is daarom goed om regelmatig op onze website te kijken om deze verklaring te lezen en te begrijpen. Net zo belangrijk is het dat de persoonsgegevens die we over je bewaren, nauwkeurig en actueel zijn. Daarom raden we je aan om ons op de hoogte te houden als er gedurende je relatie met ons iets verandert aan je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is een aanvulling op eventuele andere privacyverklaringen die we je verstrekken en is niet bedoeld om die te vervangen.

 

Inhoudsopgave

 1. Over ons

1.1 Wie zijn wij?

1.2 Contactgegevens.

 1. Jouw gegevens.

2.1 Wat voor gegevens verzamelen we over je?

2.1.1 Definitie van persoonsgegevens

2.1.2 Gegevens die we over je verzamelen

2.1.3 Rechtsgrond om je gegevens te verzamelen

2.2. Als je geen persoonsgegevens wilt verstrekken

2.3.       Hoe worden je persoonsgegevens verzameld?

2.4 Vrijgave van je persoonsgegevens

2.5 Internationale overdracht

2.6 Gegevensbeveiliging en -integriteit

2.7 Gegevensbewaring

 1. Marketing

3.1. Promotieaanbiedingen van ons

3.2. Marketing van derden

3.3. Afmelden

3.4. Onze website

3.4.1. Cookies

3.4.2. Links naar derden

 1. Je wettelijke rechten

4.1. Lijst van je wettelijke rechten

4.2. Normaal gesproken zonder kosten

4.3. Wat we van je nodig hebben

4.4. Tijdlimiet voor reacties

Woordenlijst

RECHTSGROND

DERDEN

JE WETTELIJKE RECHTEN

 

1. Over ons

1.1 Wie zijn wij?

ViCentra B.V. bestaat uit verschillende rechtspersonen (de “ViCentra Group”), zie de contactgegevens hieronder. Deze privacyverklaring is uitgebracht namens de ViCentra Group, dus wanneer we het in deze privacyverklaring over “ViCentra”, “wij”, “we”, “ons” of “onze” hebben, bedoelen we daarmee het relevante bedrijf uit de ViCentra Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van je gegevens. ViCentra B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor al haar entiteiten en zal altijd de naleving van de AVG van haar gelieerde ondernemingen garanderen. ViCentra B.V. is tevens de verwerkingsverantwoordelijke voor de website.

1.2 Contactgegevens

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer, oftewel DPO) aangesteld. Die is verantwoordelijk voor het toezicht houden op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om je wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan via de onderstaande gegevens contact op met onze DPO. We benadrukken dat de DPO een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft met betrekking tot vragen die je stelt en/of problemen die je aandraagt.

E-mailadres: dpo@vicentra.com

Postadres: ViCentra B.V. t.a.v. DPO, Kanaalweg 17B2, 3526 KL Utrecht

2. Jouw gegevens

2.1 Wat voor gegevens verzamelen we over je?

2.1.1 Definitie van persoonsgegevens

Volgens artikel 4 van de AVG wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan gegevens die gerelateerd zijn aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens of een online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevens waaruit de identiteit is verwijderd en die niet meer in verband kunnen worden gebracht met een levende persoon (anonieme gegevens), vallen niet onder deze definitie.

2.1.2 Gegevens die we over je verzamelen

Afhankelijk van de situaties die in de onderstaande tabel met rechtsgronden worden beschreven, kunnen wij de volgende verschillende soorten gegevens over je verzamelen:

 • Identiteitsgegevens omvatten je voornaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, titel, geboortedatum, geslacht en sociale zekerheids informatie.
 • Contactgegevens omvatten je factuuradres, leveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten informatie over je zorgverzekering voor betalingsdoeleinden.
 • Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van jou en andere details over producten en services die je bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens omvatten je IP-adres (internetprotocol), aanmeldgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, soorten en versies browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om deze website te bezoeken.
 • Profielgegevens omvatten je gebruikersnaam en wachtwoord, inkopen of bestellingen die je hebt gedaan, je interesses en voorkeuren met betrekking tot onze producten en gerelateerde marketing activiteiten, feedback en enquête antwoorden.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe je onze website, producten en services gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten je voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden, en je communicatie voorkeuren (zie Marketing van derden hieronder).
 • Medische gegevens omvatten informatie over jou aan de hand waarvan je identiteit kan worden achterhaald en hebben betrekking op in het verleden en heden verleende en in de toekomst te verlenen gezondheids- of aandoenings gerelateerde zorg met betrekking tot producten van ViCentra of vergelijkbare producten.

We verzamelen, gebruiken en delen ook samengevoegde gegevens met derden, zoals statistische of demografische gegevens, voor elk gewenst doeleinde. Samengevoegde gegevens kunnen uit je persoonsgegevens zijn afgeleid, maar worden wettelijk niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat ze je identiteit niet rechtstreeks of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld je gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke producteigenschap opent. Als we samengevoegde gegevens echter combineren of verbinden met je persoonsgegevens op een manier waardoor je identiteit rechtstreeks of indirect kan worden achterhaald, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die in overeenstemming met deze privacyverklaring worden gebruikt.

We verzamelen geen gegevens over je ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen of vakbondslidmaatschap. Ook verzamelen we geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

2.1.3 Rechtsgrond om je gegevens te verzamelen

De onderstaande tabel met rechtsgronden is een gedetailleerde beschrijving van alle manieren waarop we van plan zijn je persoonsgegevens te gaan gebruiken, en op welke rechtsgronden we ons daarvoor beroepen. Waar van toepassing hebben we ook vastgesteld wat jouw rechtmatige belangen zijn.

Wanneer je uitdrukkelijk toestemming geeft voor een van de hieronder vermelde doeleinden en/of activiteiten, heb je het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van je toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan het intrekken daarvan.

We gebruiken je persoonsgegevens alleen wanneer dat wettelijk is toegestaan. Behalve bij de in deze privacyverklaring vermelde vrijgave vragen we je schriftelijke toestemming voordat we je persoonsgegevens gebruiken of aan derden vrijgeven.

Doeleinde/activiteit Soort gegevens Rechtsgrond voor de verwerking, inclusief basis voor rechtmatig belang
Om je te registreren als potentiële klant.

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Medische gegevens

Uitdrukkelijke toestemming
Om je te registreren als nieuwe klant.

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Medische gegevens

Uitvoering van een overeenkomst als een Kaleido-gebruiker
Om je bestelling te verwerken en leveren, inclusief:

 

 

 

(a) het aan jou aanbieden van producten op maat en gerelateerde services

 

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Medische gegevens

Uitvoering van een overeenkomst als een Kaleido-gebruiker
(b) het beheren van betalingen, tarieven en kosten;

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Financiële gegevens

•       Transactiegegevens

Uitvoering van een overeenkomst als een Kaleido-gebruiker
(c) het innen van geld dat aan ons verschuldigd is;

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Financiële gegevens

•       Transactiegegevens

Uitvoering van een overeenkomst als een Kaleido-gebruiker
(d) het reageren op je vragen, inclusief over probleemoplossing en prestatie problemen.

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Medische gegevens

Uitvoering van een overeenkomst als een Kaleido-gebruiker
Om informatie uit te wisselen met je zorgverlener over het voorschrijven en het gebruik van je Kaleido-product.

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Medische gegevens

Uitdrukkelijke toestemming

 

Om je relatie met ons te beheren en om product- en servicekwaliteit te garanderen, waaronder ook valt:    
(a) kennisgevingen (bijvoorbeeld over herhaalde product-/voorraadbestellingen en veranderingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid);

•       Identiteitsgegevens

•       Contact gegevens

•       Communicatie

•       Medische gegevens

Uitvoering van een overeenkomst als een Kaleido-gebruiker

 

(b) het aan jou vragen om mee te doen met een feedback enquête

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Marketing- en communicatie gegevens

•       Medische gegevens

Uitdrukkelijke toestemming
(c) Het evalueren van product- en servicekwaliteit, prestaties en gebruik.

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Medische gegevens

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om je dossier actueel te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/services gebruiken, om ze te ontwikkelen en om onze activiteiten uit te breiden).

In geval van onenigheid kun je contact opnemen met ViCentra via dpo@vicentra.com.

 

 

(d) het voorbereiden en aan jou versturen van marketing- en communicatie-informatie op maat, wanneer je hebt ingestemd met dergelijke communicatie;

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Marketing- en communicatie gegevens

•       Medische gegevens

Uitdrukkelijke toestemming
(e) product verbeteringen en validatie, inclusief software-updates en beveiligings doeleinden;

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Marketing- en communicatie gegevens

•       Medische gegevens

Uitvoering van een overeenkomst als een Kaleido-gebruiker
(f) onderzoek en ontwikkeling, gegevensanalyse doeleinden/statistische analyse doeleinden, ontwikkeling van nieuwe functionaliteit, functies en producten naar aanleiding van vastgestelde protocollen om de privacy van je Medische gegevens te garanderen;

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Profielgegevens

•       Marketing- en communicatie gegevens

•       Medische gegevens

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om je dossier actueel te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/services gebruiken, om ze te ontwikkelen en om onze activiteiten uit te breiden).

In geval van onenigheid kun je contact opnemen met ViCentra via dpo@vicentra.com.

(g) gezondheids overzicht/juridisch, bijvoorbeeld vrijgave aan een overheidsinstantie voor de verwerking van gezondheids voordelen of vrijgave voor het melden van nadelige gebeurtenissen (of vergelijkbaar)/product problemen, zoals wettelijk verplicht.

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Profielgegevens

•       Marketing- en communicatie gegevens

•       Medische gegevens

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

 

 

Om ons bedrijf en deze website te beheren en beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse van samengevoegde gegevens, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en gegevenshosting).

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Technische gegevens

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor het voeren van ons bedrijf, het leveren van administratie- en IT-services, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering).

In geval van onenigheid kun je contact opnemen met ViCentra via dpo@vicentra.com.

Om je relevante websitecontent en advertenties te bieden en voor het meten van of inzicht krijgen in de doeltreffendheid van de advertenties die we je laten zien.

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Gebruiksgegevens

•       Marketing- en communicatie gegevens

•       Technische gegevens

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/services gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten uit te breiden en om onze marketingstrategie vorm te geven)

In geval van onenigheid kun je contact opnemen met ViCentra via dpo@vicentra.com.

Om je suggesties en aanbevelingen met betrekking tot diabetes te doen over producten en services die misschien interessant voor je zijn

•       Identiteitsgegevens

•       Contactgegevens

•       Technische gegevens

•       Gebruiksgegevens

•       Marketing- en communicatie gegevens.

Uitdrukkelijke toestemming

 

2.2. Als je geen persoonsgegevens wilt verstrekken

Wanneer we vanwege de bepalingen van een overeenkomst die we met je hebben, persoonsgegevens moeten verzamelen en je de gevraagde gegevens niet wilt verstrekken, kunnen we de overeenkomst die we zijn aangegaan of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om je een product of service te leveren) misschien niet uitvoeren. In dat geval moeten we een product dat of service die je bij ons hebt aangeschaft misschien annuleren.

Als dit het geval is, zullen we je hiervan op voorhand in kennis stellen, voordat we eventueel een mogelijke contractuele relatie moeten beëindigen.

Wanneer we op grond van de wet (wettelijke verplichting) bepaalde persoonsgegevens over je moeten verzamelen die je ons niet wilt verstrekken, kan het ook zijn dat we de overeenkomst die we met je hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om je een product of dienst te leveren), niet kunnen uitvoeren. In dat geval moeten we een product dat of service die je bij ons hebt aangeschaft misschien annuleren.

2.3.         Hoe worden je persoonsgegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over je te verzamelen, door middel van:

 • Rechtstreekse interactie. Je kunt ons je Identiteitsgegevens, Contact gegevens, Financiële gegevens en Medische gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail, social media, persoonlijk op een beurs of op een andere manier contact met ons op te nemen. Hieronder vallen ook persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je:
  • producten of services bij ons aanvraagt;
  • je contactgegevens verstrekt via onze website;
  • je aanmeldt voor onze service of berichten;
  • ons vraagt je marketing te sturen;
  • meedoet met een promotie of enquête; of
  • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interactie. Wanneer je onze websites gebruikt, kunnen we automatisch Technische gegevens verzamelen over je apparatuur, browse activiteiten en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens met cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook Technische gegevens over je ontvangen als je andere websites bezoekt waarop onze cookies zijn geïmplementeerd. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Derden en openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over je ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder vermeld:
  • Technische gegevens van geanonimiseerde analyseaanbieders, zoals Google, die zich buiten de EU bevinden (bijvoorbeeld Google Analytics).
  • Contactgegevens, Financiële gegevens, Transactie gegevens en Medische gegevens van onze partnerleveranciers van technische services en betalings-, leverings- en gezondheidszorgservices, zoals je zorgverlener (zodat we je producten en services op maat bieden), je aanbieder van gegevensuploadservices (bijvoorbeeld gescande medische gegevens van Glooko Inc., voorheen bekend als Diasend A.B. buiten de EU), je zorgverzekeraar (bijvoorbeeld voor een verzekeringsclaim voor het innen van een betaling) en onze distributeurs (zoals OneMed voor onze Nederlandse klanten in de EU) om je product, product klantenservice en product- en procesverbeteringen te bieden.

2.4 Vrijgave van je persoonsgegevens

Mogelijk moeten we je persoonsgegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden uit de tabel in artikel 2.1.3 eerder in dit document.

 • Interne derden zoals genoemd in de Woordenlijst aan het eind van dit document.
 • Externe derden zoals genoemd in de Woordenlijst aan het eind van dit document.
 • Derden die we mogelijk kiezen om delen van ons bedrijf of onze middelen aan over te dragen of mee te laten fuseren. We kunnen ook proberen andere bedrijven over te nemen of daarmee te fuseren. Indien er een dergelijke verandering optreedt aan ons bedrijf, dan verplicht de continuïteit van onze activiteiten de nieuwe eigenaren om je persoonsgegevens op dezelfde manier te gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring. In dat geval zullen we je hiervan vooraf op de hoogte stellen.

We verplichten alle derden om de veiligheid van je persoonsgegevens te respecteren en om je persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te behandelen. We staan onze externe serviceaanbieders niet toe om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan ze alleen toe om je persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies op basis van passende verwerkingsovereenkomsten, inclusief passende vertrouwelijkheidsbepalingen.

2.5 Internationale overdracht

We geven je persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

2.6 Gegevensbeveiliging en -integriteit

We hanteren passende, in de branche standaard geworden beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat je persoonsgegevens kwijtraken, op onbevoegde wijze worden gebruikt of geopend of worden gewijzigd, vrijgegeven of vernietigd. We werken er ook aan om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van je persoonsgegevens te garanderen en handhaven.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens worden verzameld waarvoor deze worden gebruikt, wanneer we vragen om je toestemming wanneer en hoe dit wettelijk verplicht is, en wijzen we je op je rechten. Daarnaast laten we het je weten als we deze persoonsgegevens vervolgens willen gebruiken voor een niet-gerelateerd doeleinde. Kort gezegd, we blijven tijdens onze hele relatie en daarna open en transparant.

We verzamelen alleen adequate, relevante gegevens en beperken we ons daarbij tot datgene wat nodig is voor het beoogde doeleinde van de gegevensverzameling. We gebruiken ook beveiligingsprocedures en bedrijfssystemen om de toegang tot je persoonsgegevens te beperken tot die bevoegde medewerkers, agenten, aannemers en andere derden die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen en die gebonden zijn aan passende contractuele afspraken. Zij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies en moeten zich aan een geheimhoudingsplicht houden.

We hebben procedures opgesteld om om te gaan met vermoedelijke schendingen van persoonsgegevens en we informeren jou en eventuele toepasselijke regelgevende instanties over een schending wanneer we wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Als een schending van persoonsgegevens waarschijnlijk een groot risico voor je rechten met zich meebrengt, informeren we je onmiddellijk over de schending van persoonsgegevens.

Daarnaast zullen onderdelen die via de klachtenprocedure aan ons worden geretourneerd (zoals een kapotte Kaleido handset), en die mogelijk nog gegevensdragers zijn, worden vernietigd door een gespecialiseerde externe leverancier. Vernietigingscertificaten worden door de externe leverancier aan ViCentra geleverd.

2.7 Gegevensbewaring

We bewaren je persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief de doeleinden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of boekhoud- of rapportageverplichtingen.

Bij het vaststellen van de passende bewaarperiode voor persoonsgegevens nemen we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens in overweging, evenals de mogelijke risico’s op schade van onbevoegd(e) gebruik of vrijgave van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden ook op andere manieren kunnen verwezenlijken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Meer informatie over bewaarperioden voor verschillende aspecten van je persoonsgegevens is te vinden in ons bewaarbeleid. Dat kun je aanvragen door contact op te nemen via dpo@vicentra.com.

3. Marketing

We streven ernaar je keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en advertenties.

3.1. Promotieaanbiedingen van ons

We kunnen je Identiteitsgegevens, Contactgegevens, Technische gegevens, Gebruiksgegevens en Profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat je volgens ons wilt of nodig hebt, of wat interessant voor je kan zijn. Op deze manier besluiten we welke producten, services en aanbiedingen mogelijk relevant voor je zijn (we noemen dit marketing).

Je ontvangt marketingberichten van ons als je informatie bij ons hebt aangevraagd of als je producten of services bij ons hebt aangeschaft en je, in elk geval, uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen van die marketingberichten.

3.2. Marketing van derden

We zullen je persoonsgegevens alleen na uw uitdrukkelijke toestemming voor marketingdoeleinden delen met ondernemingen buiten de ViCentra-groep.

3.3. Afmelden

Je kunt ons of derden op elk gewenst moment vragen te stoppen met het aan jou versturen van marketingberichten door de afmeldlink in een aan jou verstuurd marketingbericht te volgen of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dat niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een product-/serviceaankoop, een garantieregistratie, product-/servicegebruik of een andere transactie.

3.4. Onze website

3.4.1. Cookies

Je kunt je browser zo instellen dat alle of bepaalde browsercookies worden gewijzigd, of om je te waarschuwen wanneer websites cookies instellen of openen. Als je cookies uitschakelt of weigert, worden bepaalde delen van deze website mogelijk ontoegankelijk of werken ze misschien niet goed meer. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

3.4.2. Links naar derden

Op onze websites kunnen links staan naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Als je op die links klikt of die verbindingen mogelijk maakt, kunnen derden gegevens over je verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. We adviseren je om, wanneer je onze website verlaat, de privacyverklaring te lezen van elke website die je bezoekt.

 

4. Je wettelijke rechten

4.1. Lijst van je wettelijke rechten

Wetgeving op het gebied van gegevensbescherming geeft je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Het recht om toegang aan te vragen tot je persoonsgegevens (algemeen bekend als een ’toegangsverzoek van een betrokkene’). Hiermee kun je een kopie krijgen van de persoonsgegevens die we over je bewaren en controleren of we deze persoonsgegevens op een wettige manier verwerken.
 • Het recht om correctie aan te vragen van de persoonsgegevens die we over je bewaren. Hiermee kun je onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over je bewaren, laten corrigeren, hoewel we mogelijk wel moeten controleren of de nieuwe gegevens die je aan ons verstrekt, nauwkeurig zijn.
 • Het recht om verwijdering aan te vragen van je persoonsgegevens. Dit staat bekend als het ‘recht om te worden vergeten’. Hiermee kun je ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen als we geen goede reden hebben om ze te blijven bewerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen als je met succes je recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), als we je informatie mogelijk op onwettige manier hebben verwerkt of als we verplicht zijn om je persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. Merk op dat dit eventueel niet mogelijk is voor gegevens die wettelijk verplicht moeten worden bewaard. Indien van toepassing zullen we je hierover informeren op het moment van je verzoek.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens.
 • Het recht om beperking aan te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Het recht om de overdracht aan te vragen van je persoonsgegevens.
 • Het recht om toestemming in te trekken.

Je hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de volgende instanties:

We hopen dat je ons de gelegenheid geeft om naar je zorgen te luisteren en om deze aan te pakken voordat je de autoriteiten benadert. Dus mocht je zorgen of problemen hebben, neem dan contact met ons op via dpo@vicentra.com.

 

4.2. Normaal gesproken zonder kosten

Je hoeft niet te betalen om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens of om de andere rechten uit te oefenen. We kunnen echter wel redelijke kosten in rekening brengen als je verzoek duidelijk ongefundeerd, herhaaldelijk of buitensporig is. Ook kunnen we onder deze omstandigheden weigeren aan je verzoek te voldoen.

4.3. Wat we van je nodig hebben

Mogelijk moeten we je om specifieke informatie vragen om je identiteit te controleren en om ervoor te zorgen dat je je persoonsgegevens kunt inzien en dat je je andere rechten kunt uitoefenen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat er geen persoonsgegevens worden vrijgegeven aan personen die niet het recht hebben om ze te ontvangen. We kunnen je ook om meer informatie over een verzoek vragen om sneller te kunnen reageren.

4.4. Tijdlimiet voor reacties

We proberen binnen een maand te reageren op alle rechtmatige verzoeken. Soms, als je verzoek erg ingewikkeld is of als je meerdere verzoeken hebt ingediend, kan het langer duren voordat we reageren. In dat geval laten we je dat weten en houden we je op de hoogte.

 

Woordenlijst

RECHTSGROND

Rechtmatig belang betekent het belang dat ons bedrijf heeft in het uitvoeren en beheren van onze activiteiten om je de beste services/producten, en de beste en veiligste ervaring, te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen (zowel positief als negatief) voor jou en je rechten in overweging nemen voordat we je persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen. We gebruiken je persoonsgegevens niet voor activiteiten wanneer de gevolgen voor jou voorrang hebben op onze belangen (tenzij we je toestemming hebben of we dat op een andere manier wettelijk moeten of mogen doen). Je kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over hoe we met betrekking tot specifieke activiteiten onze rechtmatige belangen afzetten tegen eventuele potentiële gevolgen voor jou.

Uitvoering van overeenkomst betekent het verwerken van je gegevens wanneer dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren waarin je een partij bent of om op jouw verzoek stappen te zetten voordat een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van je persoonsgegevens wanneer dat nodig is om een wettelijke of reglementaire verplichting na te leven die voor ons geldt.

Uitdrukkelijke toestemming betekent niet alleen toestemming die vrijwillig, specifiek en op geïnformeerde basis wordt gegeven, maar die ook een zeer duidelijke en specifieke toestemmingsverklaring is. Toestemming kan even gemakkelijk worden herroepen.

DERDEN

Interne derden

Andere bedrijven uit de ViCentra Group dan ViCentra B.V. die samen met ViCentra B.V. optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of gezamenlijke verwerkers en die zich binnen de EU bevinden.

Externe derden

 • Dienstverleners die als gegevensverwerkers optreden (zoals OneMed in Nederland, die distributiediensten aanbiedt);
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder bankiers, auditors en verzekeraars binnen de EU die advies-, bank-, verzekerings- en boekhoudservices bieden.
 • Wettelijke, reglementaire en andere overheden in de EU die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en die onder bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten verplichten.
 • Deze verwerkers beschermen je rechten allemaal en handelen allemaal zodanig dat de verwerking aan alle vereisten van de wet voldoet.

JE WETTELIJKE RECHTEN

Je hebt het recht om:

Toegang aan te vragen tot je persoonsgegevens (algemeen bekend als een ’toegangsverzoek van een betrokkene’). Hiermee kun je een overzicht krijgen van de persoonsgegevens die we over je bewaren en controleren of we die op een wettige manier verwerken.

Correctie aan te vragen van de persoonsgegevens die we over je bewaren. Hiermee kun je onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over je bewaren, laten corrigeren, hoewel we mogelijk wel moeten controleren of de nieuwe gegevens die je aan ons verstrekt, nauwkeurig zijn.

Verwijdering aan te vragen van je persoonsgegevens. Hiermee kun je ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen als we geen goede reden hebben om ze te blijven bewerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen als je met succes je recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), als we je informatie mogelijk op onwettige manier hebben verwerkt of als we verplicht zijn om je persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. We kunnen echter om specifieke wettelijke redenen mogelijk niet altijd aan je verwijderverzoek voldoen. Daarover informeren we je in dat geval op het moment dat je je aanvraag indient.

Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer we ons op een rechtmatig belang (of dat van een derde) beroepen en er iets met jouw specifieke situatie is waardoor je bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat je van mening bent dat dit gevolgen heeft voor je grondrechten en -vrijheden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken als we je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing-doeleinden. In bepaalde gevallen kunnen we aantonen dat we overtuigende rechtmatige gronden voor de verwerking van je informatie hebben die voorrang hebben op je rechten en vrijheden.

Beperking aan te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens. Hiermee kun je ons in de volgende scenario’s vragen om de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten: (a) als je wilt dat we de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar je niet wilt dat we ze verwijderen; (c) als je wilt dat we de gegevens bewaren, ook als we ze niet meer nodig hebben, omdat je juridische vorderingen moet instellen, uitoefenen of verdedigen; of (d) als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van je gegevens maar we moeten controleren of we rechtmatige gronden voor het gebruik hebben die daar voorrang op hebben.

De overdracht aan te vragen van je persoonsgegevens naar jou of naar een derde. We geven jou, of een door jou gekozen derde, je persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte, machineleesbare indeling. Dit recht geldt alleen voor geautomatiseerde informatie waarvoor je ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of die we gebruikten om een overeenkomst met jou uit te voeren.

Je toestemming op elk gewenst moment in te trekken als we ons op toestemming beroepen om je persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de wettigheid van verwerking die is uitgevoerd voordat je je toestemming introk. Als je je toestemming intrekt, kunnen we je mogelijk bepaalde producten of services niet meer leveren. Als dat het geval is, informeren we je daarover op het moment dat je je toestemming intrekt.